Pellinge Ungdomsförbund r.f.

Nyckelviksvägen 5,
07370 PELLINGE
pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

Stipendium

Pellinge Ungdomsförbund handhar Albert Gustafsson minnesfond. Ur fonden har föreningen även i år beslutat att dela ut totalt 4 stycken stipendium. Stipendierna går såväl till Grännäs skola som Epoon koulu, bägge skolor får två stipendier var. 

Pellinge Ungdomsförbund r.f. förvaltar lokalen Skäregårdshemmet ( Nyckelviksvägen 5). Föreningslokalen kan bl.a.hyras för olika tillställningar och evenmang året runt. Styrelsen jobbar aktivt för att verksamheten skall vara intressant och mångsidig. Det finns fortfarande en fin talkoanda på Pellinge men tyvärr räcker inte det, utan för att få en fin verksamhet och för underhåll av lokalen söks det aktivt understöd för versakmheten. Medelemsagiften är en viktig del av föreningens inkomst. Vill du understöda verksamhten så går det fint genom att göra en inbetalning til föreningens konto Öst-Nylands Andelsbank FI3955442450000227

 • Vuxen 15€
 • Barn 5€
 • Stödande medlem 50€

BARNKLUBB sommaren 2022

Vill du träffa kompisar nya och gamla och göra något skoj medan mamma och pappa kanske jobbar?

Kom till sommarens barnklubb på Skärgårdshemmet med varierande program.

Barnklubben ordnas mellan den 28.6-4.8.2022

Klubben är öppen tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9.00-15.00. Vid behov till 15.30 Barnklubben är för barn i åldern 4-12år. Barnet kan delta en eller flera dagar. Anmälningar till klubben tas emot via e-post på adressen pellinge.barnklubb@gmail.com.

Anmälningar till barnklubben öppnar v. 24 (13.6)

 • Alla barn är försäkrade i barnklubben.
 • Varm lunch samt mellanmål serveras.
 • Priset för barnklubben är 14€/dag/barn
 • Barnklubben faktureras i efterhand utgående från hur barnet/barnen deltagit i verksamheten.

PROGRAMMET FÖR BARNKLUBBEN HITTAR DU PÅ FÖRENINGENS FB-SIDA OCH SÖDERBY- BODENS ANSLAGSTAVLA så småningom. 

 

 

 

SOMMARJOBB 

Föreningen kommer också i år att ordna den populära barnklubben för barn i åldern 4-12år på Skärgårdshemmet under juni-augusti.

Vi anställer till föreningens barnklubben 1-2 hjälpledare. 

Som hjälpledare arbetar du i ett nära samarbete med den ansvariga ledaren och övriga hjälpledare i klubben. Du handleder och hjälper barnen i det dagliga aktivterna, vämer/lagar luch och mellanmål samt deltar i städning av utrymmet.

Är du intresserad att handleda barn i olika åldrar, pyssla och idrotta och har du eventuellt erfarenhet av klubbverksamhet kanske detta är något för just dig? 

Ansök om sommarjobb SENAST den 12.4 kl. 10.00. Skicka en öppen ansökan där du kort berättar om dig själv till pellinge.ungdomsforbund@gmail.com

 

Verksamhet år 2022

Vi ser framemot verksamhetsåret 2022 och föreningen ämnar ordna bl.a. följande verksmahet. Datum är ännu öppna för de olika evenmangen. 

 • Påbörja arbetet med förnyande av Skärgårdshemmets entrén.
 • Arrangera verksamhet för barn och unga, temakvällar 
 • Arrangera den populära barnklubben under juni-augusti 
 • Samarbeta med Pellinge Byaråd kring arrangemnaget med Lantloppis under Pellingedagarna
 • Arrangera matfest med orkester
 • Arrangera talkon

 

BARNKLUBB SOMMAREN 2021

 

Vill du träffa kompisar nya och gamla och göra något skoj medan mamma och pappa kanske jobbar?

Kom till sommarens barnklubb på Skärgårdshemmet med varierande program.

Klubben är öppen tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9.00-15.00. Vid behov till 15.30 Barnklubben är för barn i åldern 4-12år. Barnet kan delta en eller flera dagar. Anmälningar till klubben tas emot via e-post på adressen pellinge.barnklubb@gmail.com

 • Alla barn är försäkrade i barnklubben.
 • Varm lunch samt mellanmål serveras.
 • Priset för barnklubben är 14€/dag/barn
 • Barnklubben faktureras i efterhand utgående från hur barnet/barnen deltagit i verksamheten.

PROGRAMMET FÖR BARNKLUBBEN HITTAR DU PÅ FÖRENINGENS FB-SIDA

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.