Jon Englund, ordförande 040-7344849

Frank Englund, vice ordförande

Christer Andersson, kassör, uthyrning 0400-436090

Robert Andersson, sekreterare 040-7187629

Matias Lindroos

Beatrice Lindlöf

Gunnel Englund

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.