Linda Kataja, ordförande 0451583600

Frank Englund, vice ordförande, uyhyrning 0400964820

Satu Karioja, kassör

Robert Andersson, sekreterare 040-7187629

Matias Lindroos, uthyrning 0407484880

Beatrice Lindlöf

Gunnel Englund

Piritta Halonen

Pellinge Ungdomsförbund r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.